15 mar 2021

Vi minner om at det ikke er tillatt å parkere i indre gårdsrom

Det er kun tillatt med parkering i forbindelse med arbeid/flytting ved synlig av- og pålessing i MAX 30 minutter.

Veien må til enhver tid holdes fri slik at utrykningskjøretøy kan komme forbi.

Forbudet gjelder alle private motorkjøretøy.  

Se mer info i vårt vedtatte Garasje - og parkeringsreglement i Ringnes Park Vest Sameie:

http://vibbo.no/documents/5917/download?downloadUrl=https://api.obos.no/obosdocumentservice/v2/api/39478/download&name=5917%20Ringnes%20Park%20Vest%20Sameie.pdf

Parkeringskontroll blir foretatt etter avtale med RPV av UNIPARK AS. 

Med hilsen
Styret Ringnes Park Vest Sameie