10 okt 2019

Vi er i gang med feilsøking av lekkasje ned til butikklokalene.

Når entreprenøren åpnet konstruksjonen ser vi at dette er mer omfattende enn det var grunn til å tro. Det vil derfor være behov for fjerning av mer betong i området hvor asfalten allerede er fjernet.

For å redusere lekkasjene mens arbeidet pågår vil det bli bygget  er provisorisk tak over anleggsområdet, samt at det vil bli tilrettelagt for tilkomst til leiligheter og trapper.

Fjerning av betong er støyende arbeid og vil også kunne medføre en del støv, spesielt er leiligheter på bakkeplan utsatt.

Vi oppfordrer derfor til å holde vinduer lukket mens arbeidet pågår.

Det er avtalt med entreprenøren at arbeidet kan utføres

mandag- fredag kl. 0800 -1800 og lørdag kl. 1000- 1600.

Vi forstår dette skaper en del ulemper og beklager dette, men lekkasjen tiltar og vi er nødt til å gjøre arbeidet nå.

Mvh

Styret Ringnes Park Vest Sameie