28 mai 2019

Vi anbefaler at beboere kontrollert/renset sluk på sine balkonger/terrasser etter siste tids relativt store mengder med pollen

Den utvendige vedlikeholdsplikten (for tilleggsdel som er uteareal) innebærer at det seksjonseiere med tilhørende takterrasser som har ansvar for å vedlikeholde sluk som går ut fra disse arealene. Minner også om at disse slukene kan i noen tilfeller være skjult under terrassebord. Dette fritar likevel ikke den enkelte fra ansvaret for vedlikehold.

Vår vaktmester har tatt en runde og kontrollert/renset sluk på våre fellesområder.

Med hilsen
Styret Ringnes Park Vest Sameie