27 sep 2019

Vedrørende lekkasje ned til næringslokalene

Arbeidet med oppgraving foran to av inngangene, Thorvald Meyers gate 16E og 16F, ga dessverre ikke noen svar.  En må derfor utvide område for lekkasjesøkingen.

Arbeidet forsetter i morgen lørdag 28.09.2019 kl. 10.00 og vil kunne pågå noe fremover til man forhåpentligvis finner årsaken.

Det vil kunne bli noe støy mens arbeidet pågår, men vi er lovet at de skal gjøre sitt beste for at dette blir til minst mulig sjenanse.

Det vil bli lagt plater over oppgraving til de berørte leiligheter for tilgang.

Situasjonene er uholdbar for næringslokalene i senterseksjonen. 

Vi beklager de ulemper dette måtte medføre, men lekkasjen er av en størrelse så noe må gjøres nå.

Skansen entreprenør as vil utføre jobben i samarbeide med ISS.

Mvh

Styret Ringnes Park Vest Sameie