20 mar 2020

Varsel om arbeid førstkommende mandag og tirsdag

Det ser heldigvis ut som lekkasjearbeidet ned til næringsseksjonen har vært vellykket. Styret har imidlertid påpekt noen mangler i forbindelse med asfaltering i etterkant.

Skansen AS vil derfor førstkommende mandag kl. 0900 utføre reklamasjons-arbeide i samarbeide med ISS.

Det vil bli noe støy når arbeidet pågår, men vi er lovet at de skal gjøre sitt beste for at dette blir til minst mulig sjenanse.

Det vil være mest støy ved oppstart, når de skjærer opp asfalten. Det er påregnet å ta et par timer. Av hensyn til beboerne vil de utføre jobben over to dager istedenfor en.

Vi beklager de ulemper dette vil medføre – spesielt nå som mange har hjemmekontor. Vi ser oss imidlertid nødt til få gjennomført reklamasjons-arbeidet da det allerede er planlagt med utførende.

Med vennlig hilsen
Styret Ringes Park Vest Sameie