13 apr 2021

Vannspeilet vil bli rengjort torsdag 15. april

Vannspeilet vil forsatt ikke bli fylt opp inntil videre p.g.a. Covid -19, men vil bli grunding rengjort. 

Mvh
Styret Ringnes Park Vest