9 jun 2020

Vannspeilet skal ikke fylles opp!

Styret har av HMS-hensyn vedtatt at vi ikke fyller vannspeilet inntil videre p.g.a. Covid -19

Vi ser en oppmyking i forhold til smittevernregler i samfunnet, men vi er enda ikke der at vi ønsker å fylle opp vannspeilet.  

Det er da selvfølgelig ikke tillatt å fylle opp vann i vannspeilet fordi en ønsker bilder i forbindelse med salg av egen seksjon, slik vi ser at noen har gjort i dag.

Hilsen styret Ringnes Park Vest