9 aug 2020

Vannspeilet i Ringnes Park Vest Sameie

Etter å ha vært i kontakt med Folkehelse - og miljørettet helsevern i bydel Sagene, har styret gjennomført en lokal risikovurdering, basert på gjeldene råd for smittevern.

Vi har på bakgrunn av denne risikovurderinger kommet frem til av vi avventer med gjenåpning av vannspeilet.

Hvordan verden ser ut om en måned eller to vet vi ikke, og ved å åpne opp vannspeilet legger vi opp til at det vil bli større folkeansamlinger - spesielt på varme dager. Det ville uheldig om det skulle oppstå smittespredning hos oss, og vi ønsker å gjøre det vi kan for å unngå det.

 

Vi minner samtidig om de tre grunnpilarene for å bremse smittespredning:

- Personer med symptomer på covid-19 skal ikke være til stede.  

- God hygiene (håndhygiene, hostehygiene samt unngå å ta seg til ansiktet med hendene).

Redusert kontakt mellom personer.

 

Med vennlig hilsen
Styret Ringnes Park Vest Sameie