9 sep 2020

UNLOC –Digitale nøkler på mobil, veien videre

Avtale, hvordan få digitale nøkler, egen dør mm..

Når prøvetiden med UNLOC gikk ut i juni, som del i OBOS- prosjektet vi ble valgt ut å delta i tok styret en vurdering av opplevelsen. I prøveperioden har vi sett at mange beboere har benyttet seg av løsningen, og basert på positive tilbakemeldinger fra beboere samt en lav abonnementspris fra OBOS-Nøkkel/Unloc valgte vi å inngå en avtale som skal evalueres av styret igjen om 1 års tid. I perioden skal vi fortsette å kartlegge verdien av løsningen både i form av forenkling for beboere men også minskede driftskostnader (slitasje, bytting av låssylindere og bestilling av nye nøkler etc.) for sameiet.

OBOS-Nøkkel/UNLOC på egen leilighetsdør.

Det finnes flere leverandører som tilbyr en kompatibel løsning for leilighetsdøren sammen med OBOS-Nøkkel/UNLOC. Seksjonseiere har mulighet å bestille dette gjennom hjemmesiden til OBOS: https://www.obos.no/styre/obos-nokkel/obos-nokkel-pa-leilighetsdor?_ga=2.245337996.848011092.1598878794-1785869845.1562265158, direkte i appen eller hos andre utsalgssteder. Alle kostnader i forbindelse med en slik installasjon dekkes av den enkelte seksjonseier. De kompatible systemene er ikke avhengig av at Sameiet har en gjeldende avtale med OBOS Nøkkel/Unloc. Det betyr at selv om sameiet ikke fortsetter avtalen vil den lås beboer selv velger å installerer på egen leilighetsdør fungere også i fremtiden.

Hvordan få digitale nøkler til deg, leietager eller andre, se http://web1.herborvi.no/5917/vi-har-fatt-digitale-nokler

Henvendelser vedrørende nøkkelsystemet sendes til rpv-nokkel@outlook.com

Mvh
Styret Ringnes Park Vest Sameie