21 jun 2020

Tyveri i postkasser

Styret har fått tilbakemeldinger om flere postkasser som har blitt brutt opp i Ringnes Park Vest. Flere av våre nabosameier har også opplevd en innbruddsbølge i sine postkasser den senere tid. Overvåkingskameraene i sameiet blir gått igjennom.

I forbindelse med stadige postkassetyverier i Oslo har det også vært en økning av identitetstyverier.

Venter du nye kredittkort, er det en grunn til å følge spesielt godt med. Et tips er at du ber om å få tilsendt dette rekommandert.

Den er den enkelte som blir utsatt for tyveri må melde ifra til politiet og eget forsikringsselskap.

Digitale postkasser kan redusere problemet.

I Digipost kan du motta alle typer post digitalt fra bedrifter, personer og offentlige virksomheter.

Forsikring - Lønnsslipp - Faktura - Helsepapirer - Attester - Årsoppgave

For mer info se: https://www.digipost.no

Mvh
Styret Ringes Park Vest Sameie