17 nov 2019

Tyveri i postkasser

Styret har fått tilbakemeldinger om flere postkasser som har blitt brutt opp i Toftes gate 15, 17 og 19. Vi ber alle om så sjekke sine postkasser da de kan ha vært andre steder også.

I forbindelse med stadige postkassetyverier i Oslo har det også vært en økning av identitetstyverier.

Venter du nye kredittkort, er det en grunn til å følge spesielt godt med. Et tips er at du ber om å få tilsendt dette rekommandert.

Den enkelte som blir utsatt for tyveri må melde ifra til politiet og eget forsikringsselskap.

Det er også flere og flere som går over til digitale postkasser – noe som også kan reduserer problemet.

I Digipost kan du motta alle typer post digitalt fra bedrifter, personer og offentlige virksomheter.

Forsikring - Lønnsslipp - Faktura - Helsepapirer - Attester - Årsoppgave

For mer info se: https://www.digipost.no

Mvh

Styret Ringes Park Vest Sameie