13 nov 2020

TV/Internetavtale for sameiet

Styret har i en tid jobbet med å undersøke muligheter for en ny TV/ Internetavtale for sameiet

Grunnet covid-19 har arbeidet tatt lengre tid enn planlagt.

Styrets innstilling til ny leverandøravtale vil bli presentert for seksjonseierene innen kort tid.

Det vil bli lagt opp til at seksjonseiere i sameiet skal kunne komme med innspill og tilbakemeldinger på de ulike alternativene som har blitt forhandlet frem.

Vi anbefaler alle seksjonseiere i sameiet til å logge seg på Vibbo.no; se http://ringnesparkvest.no/.../-ny-informasjon-og...

Vi oppfordrer også alle til å gi samtykke til digital kommunikasjon.

Mer info finner du også her: https://vibbo.no/.../2020-4-1-informasjon---tv-dekoder...

Med hilsen
Styret Ringnes Park Vest Sameie