21 jun 2018

Thorvald Meyers gate opprustes fra Sannergata og nedover mot sentrum

Det vil bli en gate prioritert for trikk og fotgjengere og stenges for gjennomfartstrafikk