12 nov 2019

Test av brannalarmen på området til RPV onsdag 4. desember 2019

Se ca. tider nedenfor om en har behov for å planlegge i forhold til barn, dyr eller seg selv.

Det vil være en planlagt test av brannalarmen på området til RPV onsdag 4. desember 2019.

Det tar noe tid å gjennomføre testing i alle bygg. Det er planlagt oppstart kl. 0800.

Det ikke nødvendig å evakuere under klokketesten. 

Meld ifra hvis du er ikke hører summer/alarm inne i leiligheten om du er hjemme – enten ved å gå ut eller send en e-post til styret: styret(at)ringnesparkvest.no

Det er som alltid strengt forbudt å skru ned alarmen - slik adferd blir fulgt opp både med klagebrev og krav om betaling da det både er en HMS-risiko og skaper ekstra arbeide.

Oppstår det en akutt situasjon må en som vanlig kontakte ISS på telefon.

Klokkeprøver Onsdag 4.12 uke 49:

Kl. 08.00 – Thorvald Meyers gate 4

Kl. 08.15 – Toftes gate 23

Kl. 09.30 – Toftes gate 21

Kl. 09.45 – Thorvald Meyers gate 10

Kl. 10.00 – Thorvald Meyers gate 16A

Kl. 10.15 – Thorvald Meyersgate 16B

Kl. 10.30 – Sannergata 6E

Kl. 10.45 – Thorvald Meyers gate 14

Kl. 11.00 – Thorvald Meyersgate 12

Kl. 12.00 – Toftes gate 15

Kl. 12.15 – Klokkekurs og brannport garasje hus 19 + Thorvald Meyers gate 6-8 (SL25)

Kl. 12.35 – Toftes gate 15 + 17 + 19 + 11 (SL21)

Kl. 13.05 – Toftes gate 13

Med vennlig hilsen
ISS vaktmester/ Styret Ringnes Park Vest Sameie