5 des 2021

Test av brannalarmen onsdag 8. desember

Det vil være en planlagt test av brannalarmen på området til RPV onsdag 8. desember 2021 Det tar noe tid å gjennomføre testing i alle bygg. Det er planlagt oppstart kl. 0800.

Dette er framdriftsplanen for dagen, og det må taes forbehold om forskyving av tider. Det blir pause etter test av Toftes gate 11, 15, 17 og 19 for å hente inn evt forskyving av tid.

Kl. 08.00: Th. Meyersgt 16A

Kl. 08.15: Th. Meyersgt 16B

Kl. 08.30: Sannergata 6E

Kl. 08.45: Th. Meywesgt 14

Kl. 09.00: Th. Meyersgt 12

Kl. 09.15: Toftesgt 23

Kl 09.30: Toftesgt 21

Kl 09.45: Toftes gate 11, 15, 17 og 19 + tilhørende næring og garasje. (Disse hører til hverandre da de har felles styring fra garasjen)

Kl. 11.30: Toftes gate 13

Kl. 11.45: Th. Meyersgt 10

Kl. 12.00: Th. Meyersgt 6-8 + garasje

Kl. 12.30: Th. Meyersgt 4.

Det ikke nødvendig å evakuere under klokketesten.

Meld ifra hvis du er ikke hører summer/alarm inne i leiligheten om du er hjemme – enten ved å gå ut eller send en e-post til styret: styret(at)ringnesparkvest.no

Det er som alltid strengt forbudt å skru ned alarmen - slik adferd blir fulgt opp både med klagebrev og krav om betaling da det skaper en HMS-risiko og ekstra arbeide.

Oppstår det en akutt situasjon må en som vanlig kontakte ISS på telefon.

Med vennlig hilsen ISS vaktmester/ Styret Ringnes Park Vest Sameie