11 nov 2019

Sykler skal ikke settes i oppganger el.

SYKLER SOM STÅR I FELLESOMRÅDER SOM IKKE ER ANVIST TIL SYKKEL-PARKERING VIL BLI FJERNET!

Det er gjentatte ganger blitt informert om dette pr. post, info skriv lagt i i postkasser, oppslag i oppganger, på facebook og vår hjemmesiden som er sameiets vedtatte hovedinformasjonskanal.

Det følger bla. brannvedtekter og husordensreglene i RPV at det ikke er tillatt å oppbevarer gjenstander i brann- og rømningsvei.

Styret har som tidligere informert hatt tilsyn av OBRE – og dette er en ting som igjen har blitt påpekt. Vi har lovet å få en slutt på dette.

En må parkere sykkelen KUN i anviste plasser for sykler i fellesområdene – dvs. sykkelstativ i indre gårdsrom eller sykkel-bur i garasje syd eller nord. Alternativer er egen leilighet, på egen balkong eller egen bod.

SYKLER VIL BLI FJERNET FORTLØPENDE UTEN YTTERLIGER VARSLING.

Gjennomføringen: ISS Eiendom tlf. 815 555 85

Har du spørsmål vedørende fjerning av DIN sykkel, ber vi deg vennligst ta kontakt med ISS i kontortid på ukedagene.

Har du ytterligere spørsmål kan de rettes til styret på e-post: styret(at)ringnesparkvest.no.

Mvh

Styret Ringnes Park Vest Sameie