28 jan 2019

Styret ønsker å minne om den enkelte seksjonseiers ansvar for vedlikehold av takterrasse som er tilknyttet deres/egen seksjon iht. til sameiets vedtekter punkt 3.1:

«Den enkelte seksjonseier skal holde sin Seksjon, inkludert hoveddel og tilleggsdeler, forsvarlig ved like slik at det ikke oppstår skade eller ulempe for de andre seksjonseierne.»

Den utvendige vedlikeholdsplikten (for tilleggsdel som er uteareal) innebærer at det seksjonseiere med tilhørende takterrasser som har ansvar for å vedlikeholde sluk som går ut fra disse arealene. Minner også om at disse slukene kan i noen tilfeller være skjult under terrassebord. Dette fritar likevel ikke den enkelte fra ansvaret for vedlikehold.

Med hilsen

Styret Ringnes Park Vest Sameie