21 sep 2020

Styret har mottatt en del klager grunnet «leven og bråk i indre gårdsrom»

Vi har i den senere tid hatt besøk fra skoleelever i storefri. De oppfører seg stort sett fint, men det oppleves dessverre av mange som plagsomt pga høyt støynivå.

Styret har i dag vært i et hyggelig møte med nærskolen vedrørende bruk av våre fellesarealer. De skal ta våre bekymringer videre til de aktuelle elevene ved skolen.

Med vennlig hilsen
Styret Ringens Park Vest Sameie