5 des 2018

Støyende kveldsarbeid i Toftesgate (Sannergata - Biermannsgate)

På forspørsel ble det oppgitt at de har fått tillatelse til å legge fiber på kveldstid av Oslo Komune. 

Årsaken til det ekstra høye støynivået utenfor Toftesgate 19, er at det var en kabeltunnel som ikke var merket (les: asfaltert over). 

De håpet på å være ferdige i løpet av noen timer.


Mvh 
Marianne Husum
Styreleder 
Ringnes Park Vest Sameie