30 mai 2021

Søppelskuret til Toftes gate 19 har nå fått «rødt kort»♻️

BRETT PAPPEN ♻️

Vi har igjen fått skriftlig klage fra Renovasjons- og gjenvinningsetaten vedørende at vi er alt for dårlig på å brette pappen.

De krever en skriftlig tilbakemelding på hva vi har tenkt til å gjøre.

Vi har svart ut:

1) Vi vil igjen minne om dette på våre digitale plattformer.

«Brett pappen, da får naboen plass til sitt papp- og papiravfall også, i tillegg til at vi unngår unødvendige kostnader. Takk 🙏»

2) Det settes opp plakater i- og utenfor søppels-skuret i Toftegate 19, og andre skur som er aktuelle.  

3) Vår vaktmestertjeneste vil spesielt følge opp dette skuret. Finner vi navn på papp som ikke er brettet vil den enkelte bli kontaktet av styret.  

Skulle dette ikke bedre situasjonen må videre tiltak vurderes!

Mvh
Styret Ringnes Park Vest Sameie