27 jun 2019

Skader etter ekstremvær i RPV

Lekkasjene som oppsto onsdag kveld var en direkte konsekvens av det ekstremvær som plutselig oppsto. Når dette skjer klarer ikke det kommunale VA-nettet den enorme belastningen som oppstår og rørnettet blir fylt opp. 

Vannet som samles i overvannsnettet har da ikke noe sted å ta veien - og blir presset tilbake i rørene. Våre rør blir da fylt opp og trykket som oppstår medfører at skjøter, muffer osv til slutt sklir ifra hverandre. 

Husk at det er ISS dere skal ringe i tilfelle det oppstår situasjoner som trenger akutt assistanse. Send gjerne også en e-post til styret på styret@ringnesparkvest.no / Bilder og videoer mottas med takk. 

Heis i Toftes gate 17 og 19 samt Sannergata 6 er stengt inntil vi får heisselskap til å kontrollere dem. Lekkasjene i felles områdene er  meldt inn til forsikring.

Styret anbefaler alle å sjekke egne boder. Løsøre, alt som ikke er fastmontert, må tas med eget forsikringsselskap (innboforsikringen). Vi minner samtidig om at pappesker må settes i hyllestativ eller lignende, eventuelt må en bruke tette plastbokser på gulv!; se mer informasjon http://web1.herborvi.no/docs/253572/download/5917%20Ringnes%20Park%20Vest%20Sameie.pdf

Bod T396 og Bod T452 har fått ny lås.

Mvh
Styret Ringnes Park Vest Sameie