27 nov 2020

Sikkerhet for oss alle!

Vi som bor i RPV kan alle være med på å bidra til å gjøre vårt boligsameie til et trygt og godt sted å bo. Det er ingen "normal" vektertjeneste som kan måle seg med “tilstedeværelsen” til 1500-1800 mennesker. Vi bor her – og noen er til enhver tid til stede - døgnet rundt!

Sikkerhet for oss alle!

Slipp ikke ukjente inn i våre oppganger eller fellesarealer. Besøkende bes ringe på og skal slippes inn av beboere som skal besøkes. Sjekk at døren bak deg lukkes helt.

Vent på at garasjeporten går igjen før du kjører videre. Mye kan være unngått av uønsket tilgang til garasjen om alle ble flinkere til det. Det er ikke anbefalt å oppbevare poser/bagger eller lignende i bilen - selv om de ikke inneholder verdisaker. Det kan «friste» en tyv til å bryte seg inn.

HUSK Å RINGE NØDTELEFON VED BRANN/ULYKKER/LOVBRYTELSER:

BRANN - 110 POLITI - 112 AMBULANSE – 113

Send gjerne også en e-post til styret om du observerer noe mistenkelig eller ubehagelig i våre fellesarealer: styret@ringnesparkvest.no

Skriv navn, adresse og telefonnummer en kan kontaktes deg på.

Mvh

Styret Ringnes Park Vest Sameie

Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.