11 mai 2021

Ringnes Park Vest Sameie (SYD) kan i morgen onsdag 12.05.2021 oppleve manglende vann i tidsrommet 20:00 – 24:00!

Dette gjelder syd for vannspeilet; Thorvald Meyers gate 12, 14 og 16 a-j Toftes gate 21a-b, 23 Sannergata 6a-e

Årsaken er at det ved en kontroll i dag ble oppdaget en lekkasje på sprinkel i varmesentralrom i syd (teknisk rom).

Rørlegger har kontrollert og for at en skal få utbedret må vann stenges av i gaten.

Vi har dessverre ikke oversikt over hvilke og hvor mange leiligheter/butikker som vil kunne bli berørt. Vi ber derfor alle være forberedt på at det vil kunne være manglende vann i tidsrommet, selv om vi håper at ingen/få faktisk blir berørte.

Med vennlig hilsen

Styret Ringnes Park Vest