26 jun 2019

Ringnes Park Vest har et vannspeil – Vi har IKKE et svømmebasseng!

Styret har mottatt en henvendelse fra en saksbehandler som jobber med Miljørettet helsevern, Avdeling for Folkehelse, Kultur og Barnevern i Bydel Sagene. De har mottatt en bekymringsmelding om vannkvaliteten i «svømmebassenget» vårt fra er en person som ikke bor i Ringnes Park Vest Sameie.

Vi ser oss derfor nødt til å presisere at vannspeilet ikke på noen måte tilfredsstiller samme krav til vannkvalitet som en stiller til et svømmebasseng. Det er, for eksempel, ikke tilsatt klor. Velger en allikevel å vasse eller leke i vannspeilet er det på eget ansvar.
 
Styreleder har snakket med bydelsoverlegen og saksbehandler pr. telefon. Det ble opplyst om at det er et vannspeil og ikke et svømmebasseng og at det ligger på privat grunn. Det er kun vi som bor her, og våre gjester, som har anledning til å oppholde seg på vårt område.
 
Styret er også av den oppfatning at vi som bor i Ringnes Park Vest Sameie er klar over at det ikke er et svømmebasseng. 

Styret opplyser også om dette med jevne mellomrom både på vår hjemmeside og på vår Facebooks side. Vi oppfordrer alle til å unngå å kaste ting i vannspeilet - også leker o.l da det vannet blir raskere skittent. Det er også strengt forbudt med hunder i vannspeilet.
 
Imidlertid forøker vi å holde det så rent som mulig. Det blir, i sommerhalvåret, rengjort ca. en gang i uken. I tillegg til at vaktmester regelmessig fjerner pollen, søppel, greiner el. 
 
Vi har sendt bilder av hvor mye vann det er i vannspeilet til saksbehandler som jobber med Miljørettet helsevern, Avdeling for Folkehelse, Kultur og Barnevern i Bydel Sagene Vi har også bedt vedkommende som har sendt inn bekymringsmelding om å ta kontakt med styret for ytterligere informasjon om det er ønskelig. 

Styret jobber allerede med å få laget noen trivselsregler på vårt oppgraderte uteområde. Vi vil i den anledning også sette opp et skilt som klargjør at det er et privat område, og at evt. lek i vannspeilet skjer på eget ansvar.
 
For øvrig kan en ved en tur rundt i byen få inntrykk av at vårt vannspeil er klart renere enn offentlige fontener/vannspeil i Oslo. 
 
 
Hilsen
Marianne Husum
Styreleder Ringnes Park Vest Sameie