Endret: 26 nov 2019     Opprettet: 25 nov 2019

Ringes Park Vest Sameie skal som et forebyggende tiltak mot skjeggkre behandle samtlige blokker i sameiet!

OBS OBS: SE NEDENFOR OM DIN OPPGANG HAR OPPSTART ALLEREDE TORSDAG 5. DESEMBER!

Vi reiser mer, vi bestiller pakker fra nettet og det er noen grunner til at vegg-dyr, skjeggkre mm. har blitt mer vanlige i hele Norge.

Det er også hos oss oppdaget skjeggkre i noen leiligheter og fellesarealer. I forbindelse med dette har styret meldt inn saken til sameiets forsikringsselskap som gir dekning for bekjempelse av skjeggkre. Det er endelig kommet en bekjempelse som er effektivt.

Det vil være avgjørende å gjennomføre bekjempelsen i hele bygningsmassen, om vi skal ha mulighet til å hindre spredning til leilighetene. Derfor må skadedyrteknikere inn i hver seksjon for å punkte med små mengder åte langs lister. Det samme vil gjøres i fellesarealer.

Åten er giftig, men har så liten konsentrasjon at den i praksis er ufarlig for alt annet enn insekter. Små barn og kjæledyr vil ikke ta skade om de skulle klare å få i seg noe av åten. Selv den totale mengden som vil bli benyttet for hele sameiet oppnår en ikke akutt forgiftning for en enkelt person eller kjæledyr.

For at bekjempelsen skal gi best mulig resultat er det viktig at alle store møbler som sofaer og senger osv. trekkes ut fra veggen slik at en person kan passere lett bak ‼️✅ Det må også vaskes grundig så tett opptil dagen før bekjempelsen som mulig, det vil bli punktbehandlet med forgiftet åte i overgangen gulv-list i hele leiligheten ‼️✅

Bekjempelsen vil bli koordinert slik at byggene tas suksessivt hvor de berørte beboere vil bli informert i forkant, slik at de kan være tilstede eller gi styrets representant tilgang til enheten ‼️✅

Bekjempelsen er gjennomført etter én punkting. Åten er effektiv i 10 uker, trolig vesentlig lenger, og bør derfor få ligge så lenge som mulig.

NB: Alle leiligheten blir behandlet, er det noen som ikke kan være hjemme på angitt dato for din blokk, er det fint om du kan alliere seg med en nabo, eller evt. gi nøkkel til styret da forsikringen dekker kun et besøk. Gir du nøkkelen til styret må den merkes godt. De vil bruke mellom 15- 30 minutter pr leilighet.

OPPSTART FOR BEHANLDING (mellom kl. 8-16):

✅THORVALD MEYERSGATE 10 – TORSDAG 5. DESEMBER
✅THORVALD MEYERSGATE 12 – MANDAG 9. DESEBER
✅THORVALD MEYERGATE 14 – TIRSDAG 10. DESEBER

NB: Som seksjonseier har du ansvaret for å informere dine egne leietagere. Sørg også for at vi har riktig kontaktinfo på både deg og evt. leietagere. Detter er et svært arbeidskrevende prosjekt å gjennomføre. Pass derfor på at du følger med på info som blir gitt.

Vi kommer tilbake hvordan en evt. vil kunne levere fra seg nøkkel om en ikke kan være hjemme elller har kontakt med en nabo. Info om videre fremdrift kommer så raskt det er avklart. Spørsmål på facbook vil som vanlig ikke bli besvart.

Se også tips til «selvhjelp» for å beskytte deg og ditt: https://www.facebook.com/872605792806972/posts/2870213416379523?sfns=mo

Mvh
Styret Ringnes Park Vest Sameie