2 jun 2021

Reparasjon av heis i Toftes gate 21 tirsdag 8. juni

Heisen vil være ute av drifte store deler av dagen fra kl. 07:00 til ca. 15:00

Schindler AS skal utføre diverse utbedringer i heisen vår i Toftegate 21. tirsdag neste uke.

 

Med vennlig hilsen
Styret Ringens Park Vest Sameie