30 sep 2020

Rengjøring av sandfang onsdag 7. oktober

Sandfang er rett og slett et slags filter som installeres for å skille ut sand, grus, jord og annet grums fra overflatevann som renner ned i sluk, kummer, rister og dreneringskummer. Alt smusset samler seg i sandfanget mens vannet renner videre. For at sandfanget ikke skal fylle seg opp og skape eventuelle oversvømmelser må de tømmes med jevne mellomrom.

Aktiv Rørinspeksjon AS vil onsdag 7. oktober rengjøre sandfang på området til RPV med tankbil.

En må påregne at arbeidet vil pågå hele dagen.

Mvh
Styret Ringnes Park Vest Sameie