Endret: 13 apr 2021     Opprettet: 29 mar 2021

Rengjøring av sandfang er utsatt til vil bli utført tirsdag 20. april

Rengjøring av sandfang utvendig blir utført av Aktive Rørinspeksjon.

Arbeidet starter ca. 0730. 

ISS har ansvaret for sandfang i garasjen.

Med hilsen
Styret Ringnes Park Vest