Endret: 5 nov 2016     Opprettet: 9 okt 2012

Søknader om privatisering av fellesarealer

Ved overføring av enhver type bruksrett fra sameiet til seksjonseier må sameiermøtet samtykke med 2/3 flertall. Enhver søknad om å overta og privatisere fellesareal må opp på sameiermøtet. Det er ikke opp til styret å behandle disse sakene og det er heller ikke styrets plikt å komme med en innstilling til forslaget.
 
Det er også opp til sameiermøtet å avgjøre om det skal betales vederlag til sameiet, da dette må ses i sammenheng med reglene om mindretallsvern, dersom flertallet i sameiet gir noen et areal de normalt skulle betalt for. Det kan oppstå en situasjon hvor en seksjonseier får en urimelig fordel på bekostning av andre, spesielt dersom tiltaket representerer en verdiøkning.
 
For å kunne fremme liknende søknader på en ryddig og effektiv måte ved neste års sameiermøte, ber vi Dem vennligst oppgi følgende informasjon.
 
1 Krav til beskrivelse av tiltaket (tegninger, foto, beskrivelse o.s.v)
2 Uttalelse fra berørte seksjonseiere (naboer som kan miste utsikt, økt innsyn o.s.v.)
3 Verdi (Søker skaffer takst via autorisert megler)
4 Forslag til Vederlag til sameiet.
5 Vilkår (vedlikeholdsansvarog søknadsplikt til plan og bygg o.s.v)