Endret: 21 okt 2016     Opprettet: 30 okt 2011

Sikkerhet

I garasjeanlegg Nord er det montert 10 kameraer og i garasjeanlegg Syd er det montert 15. Det er også montert nye magnetlåser og smekklåser mellom garasjeanlegg og boder.

Alle dørene er merket i toppen av dørkarmen fra garasjesiden med et dørnummer. Ved henvendelser om feil/mangler/problemer må det refereres til dette dørnummeret og hvilken del av garasjen det gjelder (nord eller syd).

Ved bruk av nødboks vil lokal alarm ved døren utløses, samt felles alarm med utrykning fra vaktselskap. Alle dørene er kameraovervåket.

Holdes døren åpen i lenger enn 1 minutt vil alarmen utløses. På innsiden er det i tillegg montert en lysdiode i koblingsboksen på toppen av døren, det grønne lyset vil gå av når døren er åpen.

Nøkkelknappen har samme virkemåte, trykk knappen inn og hold den inntrykket i ca. 1,5 sekunder. Dørlåsen vil da åpne og vil være åpen i 30 sekunder. i tilleg må du låse opp mekanisk smekklås.

For å åpne døren med nøkkelboksen må du sette inn nøkkelen, vri mot høyre til du møter motstand, hold nøkkelen i denne posisjonen i ca. 1,5 sekunder. Dørlåsen vil da åpne. Døren vil være åpen i ca,10 sekunder. I tillegg må du låse opp smekklås. Holdes døren åpen i lenger enn 1 minutt vil alarmen utløses. Det er ikke nødvendig å bruke makt når du betjener nøkkelboksen.