Endret: 5 nov 2016     Opprettet: 5 sep 2014

Ødelagte dører og postkasser

Styret har fått tilbakemeldinger om flere dører som har blitt ødelagt den siste tiden.

Det har også blitt brutt opp postkasser og rapportert om flere tyverier av sykler.

Vi anmoder alle om å være spesielt OBS disse dager.

Det er kameraer i enkelte områder i RPV. De er blitt gjennomgått. Det er funnet bidefunn som kan benyttes som bevis vedørende ødelagte dører. Forholdet blir anmeldt.

Styret har hatt en gjennomgang mht til enkelte forbedringen av sveipeinspeksjonene fra Securitas. I tillegg jobbes det med andre tiltak for å forbedre sikkerheten i RPV.

Det er foretatt en runde for å utbedre skader (ISS og Norbrann). Styret er imidlertid avhengige av at beboere melder ifra om slike hendelser slik at en kan forsøke å reparere/minimalisere skader så raskt som mulig.

Den enkelte som blir utsatt for tyveri må melde ifra til politiet og eget forsikringsselskap.

Mvh

Styret