Endret: 24 aug 2018     Opprettet: 20 mai 2018

MC/Moped plass til leie i begge garasjehusene våre – det er muligheter for «fryseperiode».

Det er fortsatt noen ledige plasser til leie. Vi har en plass som det en muligheter for å stå to sykler - ev. en el-sykkel. Kontakt oss for pris om den er aktuell.

Du kan nå velge mellom kr. 450,- i måneden om du ønsker å stå hele året. Da er det en 4 måneders oppsigelsestid. Fryseperiode er da ikke mulig. Det som allerede leier kan kontakte styret om de ønsker denne muligheten. 

Velger du med mulighet for fryseperiode for «vinterlagring» er oppsigelsestid 2 måneder:

Prisen for leie av plass i sommerhalvåret (april – september) vil være kr. 600,- pr. måned.

Prisen for leie av plass for MC/moped i vinterhalvåret (oktober – mars) vil være på kr. 300,- pr. måned.

Ved utleie til de som ikke bor i RPV vil det komme et noe høyere administrasjonsgebyr i tillegg.

Ønsker du portåpner istedenfor nøkkel vil det komme et noe høyre administrasjonsgebyr i tillegg.

Seksjonseier vil bli prioritet foran leietagere i RPV – som igjen vil bli prioritet foran de som ikke eier eller bor i vårt boligsameie. 

Ønsker du å leie garasjeplass for MC/Moped – ta derfor kontakt med styret for nærmere info på e-post: styret(at)ringnesparkvest.no

Fint om du oppgir kontaktinfo:

Hva ønsker du å leie (mulihget for frysperiode/helårsleie:

Navn:

Eier/Leietager/Andre:

Adresse:

Seksjonsnr.:

Leilighetnr.:

Telefon nr.:

E-post:

Reg.nr. på kjøretøy.

Mvh
Styret Ringes Park Vest Sameie