Endret: 5 nov 2016     Opprettet: 26 aug 2014

Mangler/reklamasjon ved den enkelte seksjon

Styret har ikke mulighet eller anledning til å følge opp mangler ved de enkelte leilighetene overfor selger (din kontraktspart).

Hver seksjonseier må derfor selv sørge for at han/hun fremmer reklamasjon overfor selger så snart som mulig etter at en mangel er avdekket.

Dersom selger ikke erkjenner ansvar for mangelen, er seksjonseier selv ansvarlig for å følge opp dette overfor selger med søksmål eller andre virkemidler.

Dersom din kontraktspart/selger er Ringnes Park Bolig DA og det er inngått en avtale etter Bustadsoppføringslova (i motsetning til avhendingsloven) skal reklamasjoner rettes til adresse reklamasjon.dkoslo@ncc.no . OKK er kjøpt opp av NCC, således denne endringen.

Styret kan gjerne holdes orientert med en kopi av reklamasjonen, slik at man har oversikt over hvilke mangler og prosesser som foregår i Sameiet.

Mvh

Styret RPV