Endret: 8 nov 2018     Opprettet: 22 nov 2016

Manglende eller feil vedlikehold av vifte over ovn?

Har du aldri rengjort viften over ovnen (eller svært sjeldent, aldri), er det noe du burde gjøre NÅ!

Ovnsviften og filteret må rengjøres jevnlig.

Her er et bilde av en vifte som ikke har blitt rengjort på 5 år – den var rett og slett groteske møkkede både innvendig og utvending. På bildet er mye dritt allerde fjernet.

En finner gjerne info om fremgangsmåten på hvordan en utfører vask på utsiden av viften. De fleste har 4 skuer en må skru løs.

NB: Det er viktig at en følger bruks anvisning, bla må en bruke et ikke vannbasert fettløsende middel. Vann vil kunne ødelegge viften. En liten børste er gjerne ok å bruke.

Hvor ofte du bør vaske vifte og filteret avhenger av bruken. Noen lager mye mat som produserer stekos, mens andre lager lite.

En anbefaler også å starte vifta to-tre minutter før man skal steke eller koke. Da får man et undertrykk i kokeområdet, og man er sikret at luftstrømmen går mot viften og ut av kjøkkenet, i stedet for at den spres mot tilstøtende rom. 

Et slikt manglende vedlikehold vil øker brannrisiko for oss alle, utløse unødvendige brannalarmer - som medfører både bry og kostander, og i tillegg vil en ovnsvifte som ikke er rengjort være mye mindre effektiv. Kostbart kan det også bli.

Vedlikehold i boligen er den enkelte beboers ansvar, og styret minner om viktigheten av vedlikeholdet.

Hver seksjon fikk ved 1. gangs overtagelse utlevert en FDV i enten skriftlig eller digital form. Der finner en informasjon om diverse vedlikehold av den enkelte seksjon