Endret: 5 jan 2020     Opprettet: 29 nov 2010

Forsikring Ringnes Park Vest Sameie

Forsikring

Sameiets eiendommer er fullverdiforsikret i TRYG FORSIKRING via Forsikringsavdelingen i OBOS - forsikring@obos.no - med polisenummer 6647855. Fullverdiforsikring vil si at forsikringsselskapet har ansvaret for at sameiet til enhver tid har de riktige forsikringssummer. En forutsetning for dette er at forsikringsselskapet får melding om vesentlige verdiøkninger på bygninger, f.eks. ved rehabilitering eller påbygging. Ved totalskade skal erstatningsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av samme standard og størrelse.

Forsikringen omfatter også bygningsmessige forandringer som den enkelte seksjonseier gjør inne i boligen. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Hvis sameiets forsikring skal benyttes, må beboerne straks melde skaden til

Forsikringsavdelingen i OBOS

Tlf: 22 86 55 00

Faks: 22 86 57 04

E-post: forsikring@obos.no.