Endret: 10 nov 2018     Opprettet: 20 mai 2017

FARGEKODER I RINGNES PARK VEST SAMEIE (syd og nord for vannspeilet)

Etter mange henvendelser fra seksjonseiere og beboere som har mistet egen FDV legger vi ut standard fargekoder fra FDV i både syd-delen og nor-delen i RPV.

Hver seksjon fikk ved 1. gangs overtagelse utlevert en FDV i enten skriftlig eller digital form.

Den enkelte kan før overtagelse, eller etter overtagelse ha valgt andre fargevalg.

Info om dette - og vedlikehold i boligen - er den enkelte beboers ansvar.

Styret tar derfor IKKE ansvar om det skulle feil eller mangler i opplysningene i forhold til den enkeltes leilighet.

Fargekoder Ringnes Park Vest Sameie:

Mvh

Styret RPV