Endret: 5 nov 2016     Opprettet: 27 mar 2014

Bruk av søppelskurene

Styret har registrert at beboere kaster søppelposer og plasserer møbler utenfor søppelbeholderne. Dessuten fylles noen søppelbeholder med "topp", slik at noen søppelposer havner på gulvet etterat søppelbeholderne er tømt.

Denne situasjonen kan medføre en rotteplage og er utrivelig fra oss andre. Dessuten koster opprydningen i søppelskurene sameiet penger som kunne vært brukt på en mer fornuftig måte.

Styret vil oppfordre beboere til å kildesortere i de ulike fraksjonene i søppelskurene. Mat-/plast-/restavfall skal sorteres og kastes i poser med fargekoder og knyttes med dobbeltknute. Papir kastes i egne beholdere.

Mvh

Styret