Endret: 8 nov 2018     Opprettet: 27 feb 2018

Branndørene skal alltid være lukket! Disse har en viktig funksjon for å hindre røykspredning ut i trappeløpet ved en brann. I tillegg er det ganske tullete å fyre for kråkene

Står dørene åpne i fellesarealer blir branncellen brutt. Det vil utgjøre en sikkerhetsrisiko for både deg og dine naboer da farlig røyk dermed kan spre seg raskere ved en evt. brann

Vi betaler også relativt dyre summer for oppvarming. Lar du døren stå åpen fra trappegangen ut til svalgangen - fører det til varmetap - som igjen påfører oss unødvendige kostnader. 

Vi ber derfor alle om å bidra til at dørene holdes lukket. Det gjelder også de som har en brannsluse med få eller ingen andre naboer.

Er det problemer med døren, ta kontakt med ISS på telefon 81555585på dagtid, evt. send en e-post til styret styret@ringnesparkvest.no

Mvh
Styrer i Ringnes Park Vest.