Endret: 22 okt 2016     Opprettet: 30 okt 2011

Bomiljøvakthold av Securitas

Sameiet Ringnes Park Vest har bestilt tjenesten bomiljøvakthold hos Securitas.

Bomiljøtjenesten er igangsatt for å gi deg som beboer trygghet og trivsel.

Bomiljøvekteren vil gå vaktrunder med forskjellig omfang og til varierende tider. Bomiljøvekteren vil føre tilsyn med eiendommens fellesarealer, og påse at ingen uønskede personer oppholder seg i eller ved eiendommen.

Er vekteren i tvil om hvem du er vil han spørre om du har nøkkel som gir adgang til fellesarealer, til egen bil og lignende.

Vekteren kan tilkalles ved for eksempel husbråk, uønsket opphold av personer i fellesarealer eller følelsen av utrygghet.

Med bomiljøvekterens tilstedeværelse vil vi redusere uønsket ferdsel og adferd i og ved eiendommen, men denne tjenesten blir bedre hvis du ringer oss, når du opplever/føler utrygghet eller ser/hører unormal adferd i ditt nærområde.

RING SECURITASSENTRALEN PÅ TELEFON: 22 97 10 70

Vi vil aksjonere på din opplevelse av utrygghet, og dette vil være med på å forebygge mot innbrudd, tyveri, hærverk og tilgrising av eiendommen.

HUSK Å RINGE NØDTELEFON VED BRANN/ULYKKER/LOVBRYTELSER:

BRANN - 110 POLITI - 112 AMBULANSE - 113