15 jun 2020

Plener, vannspeil, tyveri av skilt m.m.

De fleste hundeiere i vårt sameie respekterer at det ikke er tillatt med hund på grøntområdene som er satt av til barn og voksen. Noen få gjør det dessverre ikke. Styret ønsker derfor ha en kampanje for å øke bevisstheten rundt dette.

Vi minner derfor om at det ikke er tillatt med lufting av hund på plenene i indre gårdsrom. Dette gjelder selvsagt også på plen mellom Toftes gate 11 og 13. Der ser vi at mange eiere lar hunden sin gjøre fra seg, gjerne litt sent på kvelden eller tidlig på morgen.

Vi ønsker også å presisere at lufting av hund på området rundt vannspeilet heller ikke er greit – der samles barn og voksne for kos og hygge på fine dager. Små barn går/kryper/ leker langs gresset langs vannspeilet, voksne sitter langs kanten. Det er ingen grunn til at dette området skal være hundetoalett.   

Styret håper at alle hundeeiere aksepterer dette, og at de tar lufteturen utenfor indre gårdsrom.

Det har den senere tid blitt stjålet flere forbud mot hund skilt som er satt opp. Finner vi ut av hvem som stjeler skiltene vil det bli sendt advarsel og faktura til vedkommende (er det leietager vil dette bli sendt til eier av seksjonen).

Se også:
https://vibbo.no/ringnes-park-vest/tema/husordensregler
eller
http://web1.herborvi.no/docs/39478/download/5917%20Ringnes%20Park%20Vest%20Sameie.pdf

HUSDYRHOLD I RINGNES PARK VEST SAMEIE (RPV) Det er tillatt med husdyr i RPV, men det er vedtatt enkelte vilkår i forbindelse med dyrehold. Vi er mange beboere i RPV, og det er få grønt arealer i indre gårdsrom. Sameiet har bestemt at plenene i indre gårdsrom skal brukes til fritidsaktiviteter for barn og voksne. Det er IKKE tillatt med lufting av hund på plenene i indre gårdsrom. Styret håper at alle hundeeiere aksepterer dette, og at de tar lufteturen utenfor indre gårdsrom. Det er også forbudt å bruke FUS barnehage som luftegård. I tråd med sameiets vedtatte regler så skal husdyr i sameiet registreres. Registreringen av eget husdyr gjelder selvfølgelig både seksjonseiere og leietagere i RPV. «Styret skal informeres om husdyrhold. Styret kan nekte dyrehold dersom dette er til ulempe, sjenanse eller plage for øvrige sameiere eller bruksrettshavere i sameiegjenstand. Dyreeiere må ta hensyn til naboer og utvise ansvar for sitt dyrehold. Hund skal alltid føres i bånd på sameiets område» Dyr som aldri forlater leilighen og som ikke sjenerer noen - for eksempel fisker og hamster - er ikke nødvendig å registrere.

Med ønske om en god sommer til alle!

Styret Ringnes Park Vest Sameie