4 des 2018

Plen utenfor Thorvald Meyersgate 4a

En forsøker denne gangen enda mer systematisk å lokalisere lekkasjepunket bland annet ved å forsøke å fremprovosere lekkasje med enda mer vann med fargestoff.

 Det er dessverre fortsatt – under visse værforhold – en liten lekkasje som medfører noen vannsøl ned til garasje nord (ved utgangen fra portrommet til Thorvald Meyers gate 2).

Se nærmere info om saken i innkalling til årsmøte 2018. 

Mvh
Styret Ringens Park Vest Sameie