14 nov 2021

Periodisk sikkerhetskontroll av heiser

Det er tid for ny periodisk sikkerhetskontroll av heiser i sameiet. Denne gangen er det heisene i Toftes gate 11 – 13– 15 – 17 – 19 – 21 – 23 og Thorvald Meyers gate 10 – 12 - 14 som skal kontrolleres.

Hver heis bli stengt i ca. 1 time under kontrollen. Kontrollen startet ca. 08:00 på tirsdag i Toftes gate, og holder på til ca. 14:30. Onsdag er oppstart ca. 10. Blir en ikke ferdig vil arbeidet avsluttes på fredag.

Kontrollen blir utført av neste uke av sikkerhetskontrollør fra Enhet for heiskontroll, Teknisk fagavdeling Plan- og bygningsetaten Oslo kommune

Med vennlig hilsen Styret Ringnes Park Vest Sameie