22 okt 2019

Periodisk sikkerhetskontroll av heiser i Ringens Park Vest Sameie

Kontroll blir utført av sikkerhetskontrollør fra Enhet for heiskontroll, Teknisk fagavdeling, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Heisen som skal kontrolleres er:
Toftes gate 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 og Thorvald Meyers gate 10, 12, 14

Det brukes ca. 1 – 1 1/2 time pr. heis.

Planlagt tidskjema:
Onsdag 30. oktober ca. kl. 0800: Toftes gate 11, 13, 15, 17 og 19
Torsdag 31. oktober ca. kl. 0800: Toftes gate 21, 23, Thorvald Meyersgate 10, 12 og 14

Mvh
Styret Ringnes Park Vest Sameie