23 jun 2020

Periodisk sikkerhetskontroll av heiser

Det er tid for ny periodisk sikkerhetskontroll av heiser i sameiet. Denne gangen er det heisene i Thorvald Meyers gate 4A - 6 -8 – 16A, 16B og Sannergata 6E som blir kontrollert.

Kontrollen blir utført av neste uke av sikkerhetskontrollør fra
Enhet for heiskontroll, Teknisk fagavdeling
Plan- og bygningsetaten
Oslo kommune


Med vennlig hilsen
Styret Ringnes Park Vest Sameie