12 jul 2021

Oppskuring og boning starter mandag 2. august

Alle gjenstander må fjernes i fellesområder (for alltid)!

Oppskuring og boning vil bli utført i august.

Vi minner for ordens skyld om at det ikke er tillatt å oppbevare gjenstander i fellesområdene.

Har du allikevel satt noe i fellesgang, må du fjerne det slik at slik at arbeidet med oppskuring/boning kan utføres i alle kriker og kroker.

Ta også inn egen matte i perioden 2. til 18. august. 

Planlagt tidskjema:

Oppskuring utføres fra kl. 08:00 -17:00 og boning utføres fra kl 22.30-02:00.

Mandag 02.08 - oppgang nr. 4 og 6 

Tirsdag 03.08 - oppgang nr. 6 og 8 

Onsdag 04.08 - oppgang nr. 8 og 10 

Torsdag 05.08 - oppgang nr. 10 og 6E 

Fredag 06.08 - oppgang nr. 6E og 23

Mandag 09.08 - oppgang nr. 23 og 21

Tirsdag 10.08 - oppgang nr. 21 og 19

Onsdag 11.08 - oppgang nr. 19 og 13 

Torsdag 12.08 - oppgang nr. 13 og 17 

Fredag 13.08 - oppgang nr. 17 og 11 

Mandag 16.08 - oppgang nr. 11 og 15

Tirsdag 17.08 - oppgang nr. 15 og 16 A 

Onsdag 18.08 - oppgang nr. 16 A og 14 

Med vennlig hilsen
Styret Ringnes Park Vest Sameie