5 aug 2020

Ønsker du tilgang til den elektriske bommen for innflytting, utflytting eller levering

Vi minner om at du må være ute i god tid. Det er ingen som har 24 timers vakt selv om du skal flytte inn eller ut !

Selv om kontaktpersonen for den elektriske bommen mot Thorvald Meyers gate vanligvis er kjapp med å svare på henvendelser vedrørende tilgang til bommen, minner styret om at dersom du ønsker tilgang til bommen skal slik henvendelse sendes pr. e-post minst 3 virkedager før ønsket.

Kontaktperson for bommen er Olav, e-post hansolavvelle@hotmail.com.

Tilgang til bommen gis gjennom mobiltelefon, og det er derfor viktig at mobilnummeret som en ønsker gis denne tilgangen står oppført i mailen.

Se nærmere info https://vibbo.no/ringnes-park-vest/tema/bomlosninger og egen fane på hjemmesiden.

Du kan selv åpne den manuele porten ved innkjøringe ved Thorvald Meyersgate 2. Det er samme nøkkel som til strømskapet ditt. 

Mvh
Styret
Ringnes Park Vest Sameie