11 apr 2020

Ønsker du å ta ansvar for en urban dyrkekasse / evt. sammen med en nabo?

Kan du tenke deg den frydfulle smaken av tomater og urter fra egen hage?

Send styret en e-post på styret@ringnesparkvest.no

Først til mølla prinsippet vil gjelde. 

Med vennlig hilsen
Styret Ringens Park Vest Sameie