18 nov 2019

OBOS og Unlocer i gang med Nordens største prosjekt innen digital adkomst.

Ringenes Park Vest har vært heldige at vi har blitt tatt ut for å delta i dette prøveprosjektet.

I første omgang vil det være felles hovedinngang til oppgangene som får installerte digital adkomst.

Vanlige nøkler kan selvfølgelig fortsatt brukes for å åpne våre dører. 

Nærmere informasjon kommer om kort tid.

Med vennlig hilsen
Styret Ringes Park Vest Sameie