30 des 2021

Nyttårsaften er høyrisiko-kveld mht til brann og ulykker

Vi minner om at det er strengt forbudt med all type fyrverkeri i RPV! Vår vektertjeneste har ekstra vakthold nyttårsaften. 

Oppskyting av fyrverkeri fra balkonger, terrasser, gårdsrom, fortau o.l. er forbudt i hele byen.

Det gjelder all type ild – også «kinesiske drager» som er forbudt i hele Oslo.

NB: Det er også strengt forbudt å ta seg utenfor sperringene/rekkverket på takterrassene.Sigarettsneiper eller andrer gjenstander må aldri kastet ut fra balkonger/terrasser ol. Tips: Sett ut askebeger til gjestene dine. 

Vår vektertjeneste har ekstra vakthold nyttårsaften. 

Ring vår døgnbemannede bomiljøvekterens hvis en observerer uønsket adferd:

TELEFON: 22 97 10 70

Send gjerne også en e-post til styret: styret@ringnesparkvest.no

Ønsker alle et trygt og godt nyttår!

Med vennlig hilsen
Styret Ringnes Park Vest Sameie