29 des 2021

Nytt nabovarsel Thorvald Meyers gate 11- hastesak frist 5. januar

Spørsmål om innholdet i nabo varselet kan rettes : Siv Ing Braathen-Sømme As, Chrisan Braathen-Sømme E-post: chrisan@braathensomme.no Telefon: 99786477 / 99786477 Merknader til byggeplanene sendes til: Søker: Siv Ing Braathen-Sømme As Organisasjonsnummer: 913316576 Telefon: 99786477 / 99786477 E-post: chrisan@braathensomme.no Postadresse: Svelvikveien 65D , 3003 DRAMMEN

SØKNAD OM DISPENSASJON – BESTEMMELSESOMRÅDE #6 VEDLEGG B1 Tiltakets adresse: Thorvald Meyers gate 11 0557 Oslo GNR/BNR = 225/280

Tiltakshaver kontaktinformasjon: THV MEYERSGT 7-9-11 AS Gladengveien 3B 0661 OSLO v/Christoffer Phil, mob:48190183

Gjeldende plan: • Regulerings- og bebyggelsesplan for området Thorvald Meyersgate, Sannergata, Akerselva og Beyerbrua. S-905 • Detaljregulering med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser for Ny vannforsyning til Oslo - Huseby vannbehandlingsanlegg. S-5058

Bakgrunnen for ønsket tiltak: Thorvald Meyers gate 7-9-11 AS ønsker via Ragde Charge AS å tilby hurtigladere for lading av el-biler i Thorvald Meyers gate 11 som har flere forretninger, kontorer og boliger i umiddelbar nærhet. Det planlegges 4 hurtigladere, 3 støvsugere og 1 tv-skjerm på betongfundament. Det søkes dispensasjon fra bestemmelsesområde. Tiltaket plasseres på areal avsatt til industri og som i dag benyttes til parkering. Ladende kjøretøy plasseres delvis i bestemmelsesområde #6 anleggs- og riggområde i plan S5058.

Ladere plasseres på parkeringsplasser til venstre i bildet. Begrunnelse for dispensasjon: Fordeler: • Bestemmelsesområde for anleggs- og riggområde er midlertidig og skal sørge for tilkomst for arbeider tilhørende Oslo – Huseby vannbehandlingsanlegg. Område for ladere benyttes i dag til parkering og vil i liten grad endre karakter. • Tilkomst i området vil fortsatt være god etter gjennomføring av tiltaket. • Tiltaket vil være i samsvar med Stortinget sin målsetting om å øke andelen utslippsfrie kjøretøy for å nå nasjonale klimamål. Ulemper: • En dispensasjon kan skape presedens for andre tiltak som ikke er i henhold til plangrunnlag.